Richtlijnen SportU

Hoi, van harte welkom bij SportU !

SportU is meer dan een app en een website, SportU staat voor een community.

Hierbij spelen eerlijkheid, respect en vriendelijkheid een hele grote rol. Dit maakt het met elkaar bewegen ook zoveel leuker. Bij SportU gelden dezelfde normen voor iedereen. Aangezien dit een sport app exclusief voor vrouwen betreft, zijn mannen niet welkom. Enige uitzondering hierop zijn mannelijke personal-trainers die evenementen organiseren waar de sportieve vrouwen graag aan deelnemen.

Ons doel is dat de gebruikers zich op een veilige manier vrij kunnen uiten, maar wel met respect naar de andere leden toe. Mocht dit niet het geval zijn, is het mogelijk dat je niet langer deel uitmaakt van de SportU community.

Hieronder staat een lijst met de beleidsregels van onze SportU community. Als je dit beleid schendt, nemen we dat serieus en kun je, in het belang van de andere gebruikers, van ons platform verbannen worden. We pogen te allen tijde een sportieve , gezellige en repectvolle community te behouden dus mocht je gedrag tegenkomen dat niet strookt met onze richtlijnen, meld het ons dan! Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Privégegevens

Publiceer geen privégegevens, van jou of van iemand anders, waar anderen ze kunnen zien. Dit omvat socialezekerheidsnummers,paspoorten, wachtwoorden enfinanciële informatie. Maar ook contactgegevens die niet openbaar zijn, zoals e-mailadressen, telefoonnummers en je thuis- of werkadres. Wij doen ons uiterste best alle privacy gevoelige informatie van alle gebruikers zo zorgvuldig mogelijk te verwerken, dus dat verwachten wij ook van onze gebruikers.

Chats

Alle informatie die uitgewisseld wordt via de chatfunctie wordt versleuteld verwerkt en kan dus niet door iemand bij SportU worden ingezien. De chatfunctie is bedoeld om de veiligheid voor de gebruikers te verhogen aangezien men eerst met elkaar contact kan leggen en beter kan leren kennen alvorens een fysieke afspraak te maken. Wij verzoeken eenieder hier eerlijk, respectvol en vriendelijk met elkaar te converseren.

Pesterijen

Je mag geen andere gebruikers lastigvallen of pesten, en je mag anderen niet aanmoedigen om dat te doen. Dat omvat het verzenden van ongevraagde, belastende content naar je matches. Meldingen van stalking, bedreigingen, pesten enintimidatie worden erg serieus genomen en kunnen leiden tot uitsluiting.

Geweld en lichamelijke schade

Wij tolereren geen gewelddadige, grafische of bloederige inhoud op SportU (bijvoorbeeld bij de profielfoto), noch enige acties of inhoud die pleiten voor of dreigen met geweld van welke aard dan ook, inclusief het bedreigen of promoten van terrorisme (bijvoorbeeld bij de introductietekst). Inhoud die voor zelfmoord of zelfbeschadiging pleit of die zelfmoord of zelfbeschadiging verheerlijkt, is ook niet toegestaan. In deze situaties kunnen we een aantal stappen ondernemen om de gebruiker te helpen, inclusief het in contact brengen met hulpinstanties.

Haatzaaierij

Alle inhoud die racisme, onverdraagzaamheid, haat of geweld tegen individuen of groepen promoot, bepleit of goedkeurt op basis van factoren zoals (maar niet beperkt tot) ras, etniciteit, religieuze overtuiging, handicap, geslacht, leeftijd, nationale afkomst, seksuele geaardheid of genderidentiteit is niet toegestaan.

Spam / Imitatie

Doe je niet anders voor dan je bent. Wees jezelf want dat zou je zelf ook het meest op prijs stellen. Gebruik SportU niet om mensen naar externe websites te leiden via een link of anderszins.

Naaktfoto’s/Seksuele inhoud

Probeer het stijlvol te houden, zowel bij je profielfoto als bij de introductie tekst, zodat het door iedereen kan worden geapprecieerd. Geen naaktfoto’s, geen seksueel expliciete teksten maar alles gericht op het samen gaan trainen/ bewegen.

Promotie of lastigvallen

Andere gebruikers lastigvallen is uiteraard verboden op SportU. Je mag je matches uitnodigen voor iets dat je doet, maar als het doel van je profiel is om te adverteren voor je bedrijf, non-profit organisatie, politieke campagne of om onderzoek te doen, kunnen we je account verwijderen. Het aanmaken van evenementen valt hier natuurlijk niet onder, zolang deze maar gerelateerd zijn aan de insteek van SportU.

Scammen of illegaal gebruik

SportU heeft een nul-tolerantiebeleid voor elk soort agressief gedrag. Iedereen die probeert om aan persoonlijke informatie van andere gebruikers te komen om die gegevens te gebruiken voor frauduleuze of illegale activiteiten, kan worden verbannen. Wie betrapt wordt op het doorgeven van zijn eigen financiële gegevens (PayPal, Venmo etc.) om geld te ontvangen van andere gebruikers, kan van SportU worden uitgesloten.

Inbreuk op copyright en handelsmerken

Als het niet van jou is, plaats het dan niet op SportU. Als je SportU profiel werk bevat dat auteursrechtelijk beschermd is of door anderen is gedeponeerd, mag je het niet weergeven, tenzij je de toestemming hebt. SportU kan je vragen schriftelijk bewijs hiervan te overleggen.

Eén account per persoon

SportU accounts kunnen slechts één eigenaar hebben, dus maak geen account aan met je vriend(in). Zorg er bovendien voor dat je zelf niet meerdere accounts hebt.

Inactieve accounts

Als je je twee jaar lang niet bij je SportU account aanmeldt, kunnen we je account verwijderen wegens inactiviteit.

Mocht je gedrag tegenkomen op SportU dat indruist tegen onze richtlijnen, meld het ons dan! Heb je vragen en/of opmerkingen over onze regels of wil je ongepast gedrag rapporteren? Neem dan contact met ons op via:

SportU Benelux BV

Olympisch Stadion 24-28

1076 DE  Amsterdam   -   Nederland

Email: support@sportu.eu