Privacybeleid SportU

Bij SportU zijn privacy, respect en vertrouwen kernwaarden en dus topprioriteit. Hierdoor verplichten wij ons jegens jou een zeer zorgvuldig beleid uit te zetten en in het ontwerp alle privacybeginselen door te voeren. Wij stellen het in hoge mate op prijs dat jij op ons vertrouwt en we zullen geen concessies doen aan jouw privacy.

Vanaf het prille ontwerp van de SportU website en applicatie, staat jouw privacy centraal en alle ontwerpacties daaropvolgend worden nauwkeurig bekeken door experts op velerlei gebieden om ervoor te zorgen dat wij daadwerkelijk jouw privacy kunnen respecteren. Voorbeeld hiervan is de chatfunctie die jou in staat stelt met anderen te converseren waarbij de inhoud van de chats volledig versleuteld worden verwerkt en slechts zichtbaar zijn voor jouzelf en jouw chatpartner.

We streven ernaar transparant te zijn in de manier waarop we jouw gegevens verwerken. Omdat we veel van dezelfde online diensten gebruiken die jij ook gebruikt, weten we dat onvoldoende informatie en overdreven ingewikkelde taal veelvoorkomende problemen zijn in privacy beleidslijnen.  Voor ons is veiligheid voor onze gebruikers een groot goed en wij werken er dan ook hard aan om jouw informatie veilig te houden, ook op de lange termijn.

Dit privacybeleid is van toepassing vanaf 20 april 2020 en valt onder de verantwoordelijkheid van SportU Benelux BV te Amsterdam en is van toepassing op de website, app, evenementen en overige diensten die door SportU Benelux BV worden geëxploiteerd.

Het moge duidelijk zijn dat wij ons uiterste best doen om een zinvolle, sportieve match tot stand te brengen.  Om dit mogelijk te maken hebben we enige informatie nodig. Als je van onze services gebruik wilt maken, dien je een aantal gegevens te verstrekken. Bij het aanmaken van een account, geef je ons ten minste jouw aanmeldgegevens en enkele basisgegevens die nodig zijn om de dienst te laten werken, zoals jouw geslacht en geboortedatum.

Wanneer jij je profiel hebt ingevuld, kun je een profielfoto toevoegen en aanvullende informatie met ons delen, zoals details over de sport(en) die jij wilt beoefenen, intensiteit van het sporten, interesses buiten de sport en persoonlijke details. Als jij bepaalde inhoud, zoals afbeeldingen, wilt toevoegen, geef je ons mogelijk toegang tot jouw camera of fotoalbum. Sommige informatie die jij ons geeft, kan in bepaalde rechtsgebieden als 'speciaal’ of 'gevoelig’ worden beschouwd, bijvoorbeeld jouw raciale of etnische afkomst, seksuele geaardheid en religieuze overtuigingen. Door ervoor te kiezen deze informatie te verstrekken, stem jij in met onze verwerking van die informatie.

Wanneer jij je abonneert op een betaalde dienst of rechtstreeks bij ons iets koopt (in plaats van via een platform, zoals iOS of Android), verstrek je ons of onze betalingsdienstaanbieder informatie, zoals jouw debet- of creditcardnummer of andere financiële informatie, dit is met name van toepassing op de hotspots/locaties en personal trainers.

Wanneer je ervoor kiest deel te nemen aan onze promoties (eventueel via onze partners), evenementen of prijsvragen, verzamelen wij de informatie die jij gebruikt voor de registratie of deelname.

Als je contact opneemt met ons supportteam, verzamelen we de informatie die je ons tijdens de communicatie geeft. Soms monitoren of registreren we deze interacties voor trainingsdoeleinden en om een hoge kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

Natuurlijk verwerken we ook jouw chats met andere gebruikers, evenals de inhoud die jij publiceert, als onderdeel van de werking van de diensten. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat alle chatgegevens versleuteld worden verwerkt om jouw privacy optimaal te kunnen garanderen en dus uitsluitend zichtbaar zijn voor jou en jouw chatpartner.

Naast de informatie die je ons rechtstreeks verstrekt, ontvangen we mogelijk informatie over jou van anderen, waaronder:

Andere gebruikers kunnen informatie over jou verstrekken wanneer zij onze diensten gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld informatie over jou van andere gebruikers verzamelen als zij contact met ons opnemen over jou, dit bijvoorbeeld om een klacht te melden.

In de toekomst wordt het wellicht mogelijk om jouw aanmeldgegevens voor sociale media (zoals Facebook) te gebruiken voor jouw SportU account Dit voorkomt dat je nog een gebruikersnaam en wachtwoord moet onthouden en geeft je de mogelijkheid om wat informatie van jouw sociale media-account met ons te delen. In eerste instantie wordt deze optie nog niet gebruikt bij aanmelden.

We kunnen informatie over jou ontvangen van onze partners, bijvoorbeeld op welke webpagina of welk platform advertenties van SportU worden getoond (in dit geval kunnen ze gegevens over het succes van een campagne doorgeven).

Wanneer je onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie over je interactie met de applicatie zoals het bezoekuur, geraadpleegde functionaliteiten en de apparaten waarop de diensten zijn geïnstalleerd. Laatstgenoemde betreft  hardware- en software-informatie zoals IP-adres, apparaat-ID en -type, apparaat specifieke instellingen en kenmerken, instellingen en kenmerken van apps, app-crashes, advertentie-ID's (zoals AAID van Google en IDFA van Apple; beide zijn willekeurig gegenereerde nummers die jij opnieuw kunt instellen door naar de instellingen van jouw apparaat te gaan), browsertype, versie en taal, besturingssysteem, tijdzones, identificaties die horen bij cookies of andere technologieën die specifiek jouw apparaat of browser kunnen identificeren (bijvoorbeeld IMEI/UDID en MAC-adres),en informatie over jouw draadloze en mobiele netwerkverbinding (bijvoorbeeld jouw serviceprovider en signaalsterkte).

Als je ons toestemming geeft, kunnen we jouw precieze geografische locatie (breedte- en lengtegraad) op verschillende manieren verzamelen, afhankelijk van de dienst en het apparaat dat jij gebruikt, inclusief GPS-, Bluetooth- of wifi-verbindingen. De verzameling van jouw geografische locatie kan op de achtergrond worden uitgevoerd, zelfs als je de diensten niet gebruikt, als de toestemming die je ons hebt gegeven deze verzameling uitdrukkelijk toestaat. Als je geen toestemming geeft om jouw geografische locatie te verzamelen, zal dit een directe invloed hebben op de werkzaamheid van de applicatie.Op de toegepaste cookies en de daarbij behorende gegevensverzameling is ons cookiebeleid van toepassing, die elders op de website beschikbaar is.

De belangrijkste reden dat we jouw informatie gebruiken, is om onze diensten te leveren en te verbeteren, dit alles in de breedste zin van het woord. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens om jou te beschermen en relevante advertenties te tonen.

Voorbeelden van redenen om jouw informatie te gebruiken zijn bijvoorbeeld dat je in staat bent om: jouw account aan te maken en te beheren, de supportafdeling van SportU te contacteren, verbinding te kunnen maken met andere gebruikers van de site alsmede te chatten, hotspots te kunnen localiseren waar jij met jouw gevonden sportpartner heen kunt gaan e.d.

Andere redenen zijn om een consistente ervaring op al jouw apparaten te garanderen. De verschillende apparaten die jij gebruikt te koppelen zodat jij kunt genieten van een consistente ervaring van onze diensten op al deze apparaten. We doen dit door apparaten en browsergegevens te koppelen, bijvoorbeeld wanneer je je op verschillende apparaten aanmeldt bij jouw account of door een gedeeltelijk of volledig IP-adres, een browserversie en vergelijkbare gegevens over jouw apparaten te gebruiken om ze te identificeren en te koppelen. Ook zijn we in staat met jou via e-mail, telefoon, sociale media of mobiele apparaten te communiceren over producten of diensten waarvan we denken dat ze jou mogelijk interesseren. Onderzoek en analyse uitvoeren van het gedrag van gebruikers om onze diensten en inhoud te verbeteren (we kunnen bijvoorbeeld besluiten het uiterlijk te veranderen of een bepaalde functie aanzienlijk te veranderen op basis van het gedrag van gebruikers). Om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen, detecteren en bestrijden; voor zowel jou als ons een belangrijk thema (denk hierbij ook aan de mogelijkheid van aanpakken ongeoorloofd gedrag).

Toestemming: Van tijd tot tijd kunnen we om jouw toestemming vragen om jouw gegevens te gebruiken voor bepaalde specifieke redenen. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via het adres dat aan het einde van dit privacybeleid staat aangegeven.

Het moge duidelijk zijn dat wij proberen goede sportmatches tot stand te brengen waarbij wij uiteraard gebruikersinformatie uitwisselen tussen de gebruikers van de app. Jij deelt informatie met andere gebruikers wanneer je vrijwillig informatie op de dienst openbaar maakt (inclusief jouw openbare profiel). Wees alstublieft voorzichtig met jouw informatie en zorg ervoor dat de inhoud die je deelt dingen zijn waarvan het geen probleem is dat deze openbaar zichtbaar zijn, aangezien jij noch wij kunnen bepalen wat anderen doen met jouw informatie als je het eenmaal deelt.

Daarnaast kan het mogelijk zijn dat er informatie gedeeld wordt met derden, we gebruiken derde partijen om ons te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van onze diensten. Deze derde partijen helpen ons met verschillende taken, waaronder hosting en onderhoud van gegevens, analyses, klantenservice, marketing, advertenties, betalingsverwerking en beveiligingsactiviteiten.

We kunnen jouw informatie overdragen indien we, geheel of gedeeltelijk, betrokken zijn bij een fusie, verkoop, overname, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, faillissement of andere verandering van eigendom of zeggenschap.

We kunnen jouw informatie openbaar (moeten) maken indien redelijkerwijs noodzakelijk: (i) om te voldoen aan een juridische procedure, zoals een gerechtelijk bevel, dagvaarding of huiszoekingsbevel, onderzoek door de overheid/wetshandhaving of andere wettelijke vereisten; (ii) om te helpen bij het voorkomen of opsporen van criminaliteit (in beide gevallen afhankelijk van het toepasselijke recht); of (iii) om de veiligheid van een persoon te beschermen.

We kunnen ook informatie delen: (i) als openbaarmaking onze aansprakelijkheid zou beperken in een feitelijke of dreigende rechtszaak; (ii) indien nodig om onze wettelijke rechten en die van onze gebruikers, zakelijke partners of andere geïnteresseerde partijen te beschermen; (iii) om onze overeenkomsten met jou af te dwingen; en (iv) om onderzoek te doen naar, te voorkomen van of andere maatregelen te nemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of andere wandaden.

We gebruiken standaard contractclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere geschikte beveiliging om gegevensoverdrachten van de EER naar andere landen mogelijk te maken. Standaard contractuele clausules zijn verbintenissen tussen bedrijven die persoonsgegevens overdragen, waarmee ze worden gebonden om de privacy en de veiligheid van jouw gegevens te beschermen.

In bepaalde landen, waaronder in de Europese Unie, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming als je je zorgen maakt over de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens verwerken. De autoriteit voor gegevensbescherming waar je een klacht kunt indienen, kan die zijn van jouw gewone verblijfplaats, waar je werkt of waar wij gevestigd zijn.

Mobiele platforms hebben machtigingssystemen voor specifieke soorten gegevens en meldingen van apparaten, zoals telefoonboek- en locatiediensten, evenals pushmeldingen. Je kunt jouw instellingen op jouw apparaat wijzigen in toestaan of weigeren voor de verzameling van de corresponderende informatie of de weergave van de bijbehorende meldingen. Natuurlijk kunnen bepaalde diensten de volledige functionaliteit verliezen als je dat doet.

Je kunt het verzamelen van informatie door een app stoppen door het te verwijderen met behulp van het standaard deïnstallatieproces voor jouw apparaat. Als je de app van jouw mobiele apparaat verwijdert, blijft de unieke ID die aan jouw apparaat is gekoppeld, opgeslagen. Als je de toepassing opnieuw op hetzelfde mobiele apparaat installeert, kunnen we deze ID opnieuw koppelen aan eerdere transacties en activiteiten. Mocht je ervoor kiezen geen gebruik (meer) te willen maken van onze diensten, ben je te allen tijde in de mogelijkheid de applicatie van jouw apparaat te verwijderen.

We werken er hard aan om jou te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van jouw persoonlijke informatie. Zoals met alle technologie bedrijven, hoewel we maatregelen nemen om jouw informatie te beschermen, kunnen we echter niet beloven, en dien je niet te verwachten, dat jouw persoonlijke informatie, chats ( weliswaar versleuteld en dus niet direct leesbaar voor anderen) en andere communicaties altijd beveiligd blijven.

Wij bewaren persoonlijke informatie uitsluitend zolang wij deze nodig hebben voor legitieme zakelijke doeleinden en zoals is toegestaan door de toepasselijke wettelijke vereisten. Om de veiligheid van onze gebruikers binnen en buiten onze diensten te beschermen, hanteren we een veilig venster van drie maanden na het verwijderen van het account. Tijdens deze periode wordt accountinformatie bewaard, hoewel het account natuurlijk niet meer zichtbaar is op het platform.

Uitzonderingen hierop kunnen zijn dat er vanuit de overheid of rechterlijke macht wordt verplicht de informatie aan te houden om aan te tonen dat we voldoen aan de toepasselijke wetgeving (zo worden bijvoorbeeld registraties van toestemmingen tot onze voorwaarden, privacybeleid en andere soortgelijke toestemmingen gedurende vijf jaar bewaard).

Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe en innovatieve manieren om jou te helpen zinvolle relaties op te bouwen, kan dit beleid in de loop van de tijd veranderen. We zullen je op de hoogte brengen voordat essentiële veranderingen van kracht gaan, zodat je de tijd hebt om de wijzigingen te bekijken.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn op het gebied van het privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via:

SportU Benelux BV

Olympisch Stadion 24-28

1076 DE  Amsterdam   -   Nederland

Email: support@sportu.eu