Gebruiksvoorwaarden SportU

Welkom bij SportU. Als je in de Europese Unie woont, worden deze Gebruiksvoorwaarden afgesloten tussen jou en SportU Benelux BV gevestigd in Amsterdam, Nederland.

De termen ("ons", "we," het "Bedrijf" of "SportU") verwijzen naar SportU Benelux BV, op basis van jouw land van verblijf.

1. Aanvaarding van Gebruiksvoorwaardenovereenkomst.

Door een SportU-account aan te maken, hetzij via een mobiel apparaat, een mobiele applicatie of een computer (gezamenlijk, de ‘Dienst’), ga je akkoord met (i) deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) ons Privacybeleid en onze Veiligheidstips, waarvan elk door verwijzing is opgenomen in deze Overeenkomst, en (iii) enige voorwaarden bekendgemaakt aan en overeengekomen met jou als je aanvullende functies, producten of diensten aanschaft die wij bieden op de Dienst (gezamenlijk deze ‘Overeenkomst’). Indien je de voorwaarden van deze Overeenkomst niet accepteert en er niet mee akkoord gaat door de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn, dien je de Dienst niet te gebruiken.

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan deze Overeenkomst en de Service. We kunnen dit doen om diverse redenen, onder andere om wijzigingen in of vereisten van de wet, nieuwe functies of wijzigingen in bedrijfspraktijken te weerspiegelen De meest recente versie van deze Overeenkomst zal op de Service worden geplaatst en je dient regelmatig de meest recente versie te raadplegen. De meest recente versie is de versie die geldt. Indien de wijzigingen ingrijpende, wezenlijke veranderingen zijn die van invloed zijn op jouw rechten en verplichtingen, zullen wij jou van tevoren in kennis stellen van de wijzigingen. Indien je gebruik blijft maken van de Service nadat de wijzigingen in werking zijn getreden, ga je akkoord met de herziene Overeenkomst.

2. Geschiktheid.

Je moet ten minste 18 jaar oud zijn om een account aan te maken op SportU en om gebruik te maken van de Dienst. Door een account aan te maken en gebruik te maken van de Dienst, verklaar en garandeer je dat:

je een bindende overeenkomst aan kunt gaan met SportU.

je geen persoon bent die geen gebruik mag maken van de Dienst op grond van de wetten van de Europese Unie of een ander toepasselijk rechtsgebied.

je deze Overeenkomst zult nakomen en zult voldoen aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften; en

je nooit veroordeeld bent voor een misdrijf of een strafbaar feit (of een misdaad van vergelijkbare ernst), een seksueel misdrijf of een misdaad met geweldpleging en dat je je niet hoeft te registeren als zedendelinquent in een staats-, federaal of lokaal register voor zedendelinquenten.

3. Jouw Account.

Om SportU te gebruiken, kun je inloggen door middel van een Gebruikersnaam en Wachtwoord. Wellicht wordt het op termijn ook mogelijk in te loggen met je Facebook-inloggegevens. Als je dit doet, geef je ons het recht om toegang te krijgen tot bepaalde Facebook-accountinformatie en deze te gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot jouw openbare Facebook-profiel en informatie over Facebook-vrienden die je deelt met andere SportU-gebruikers die Facebook of SportU toestemming gegeven hebben om hun persoonlijke gegevens te gebruiken. Voor meer informatie over de gegevens die wij van jou verzamelen en hoe we deze gebruiken, raadpleeg ons Privacybeleid.

Jij bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je inloggegevens die je gebruikt om in te loggen op SportU, en jij bent uitsluitend verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op naam van die inloggegevens. Als je denkt dat iemand toegang heeft gekregen tot je account, neem dan onmiddellijk contact op met ons. Onderaan de Gebruiksvoorwaarden staan onze contactgegevens vermeld.

4. Wijzigen van de Dienst en beëindiging.

SportU streeft er altijd naar om de Service te verbeteren en jou aanvullende functies te bieden die je interessant en nuttig zult vinden. Dit betekent dat wij van tijd tot tijd nieuwe productfuncties of -uitbreidingen kunnen toevoegen, en ook functies kunnen verwijderen, en indien deze handelingen geen wezenlijk effect hebben op jouw rechten of verplichtingen, hoeven we je niet van tevoren in kennis te stellen van deze handelingen. Wij kunnen de Service volledig opschorten, in welk geval wij jou van tevoren zullen inlichten tenzij verzachtende omstandigheden, zoals veiligheids- of beveiligingsoverwegingen, ons hiervan weerhouden.

Je kunt te allen tijde en om welke reden dan ook jouw account beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden vanaf het einde van de maand door de instructies op te volgen in de ‘Instellingen’ van de Dienst; dit is met name van toepassing op de Hotspots/locaties alsmede de Personal Trainers die hun diensten via SportU aanbieden. Nadat jouw account is opgeheven, zal deze Overeenkomst aflopen, hoewel de volgende bepalingen nog steeds van toepassing zullen zijn op jou en SportU: paragraaf 4, paragraaf 5 en paragraaf 12 t/m 17.

5. Veiligheid; jouw interacties met andere gebruikers.

Hoewel SportU ernaar streeft om een respectvolle gebruikerservaring te bieden via functies als de volledig versleutelde chatfunctie, die gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren nadat ze sportieve interesse in elkaar hebben geuit, is zij niet verantwoordelijk voor het gedrag van een gebruiker in de Dienst of daarbuiten. Je gaat ermee akkoord om voorzichtig te zijn tijdens interacties met andere gebruikers, met name wanneer je ervoor kiest om te communiceren buiten de Dienst of om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Daarnaast ga je ermee akkoord om vóór jouw gebruik van de Dienst de Veiligheidstips van SportU te lezen en op te volgen. Je stemt ermee in geen financiële informatie te verstrekken (bijvoorbeeld jouw creditcard- of bankgegevens), of geld over te maken of op andere wijze over te schrijven aan andere gebruikers.

Jij bent UITSLUITEND verantwoordelijk voor jouw interacties met andere gebruikers. Jij begrijpt dat SportU geen criminele achtergrondsonderzoeken uitvoert op haar gebruikers of anderszins instelt naar de achtergrond van haar gebruikers. SportU geeft geen verklaring of garanties over het gedrag van de gebruikers.

6. Rechten die SportU aan jou verleent.

SportU verleent jou een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepelijke en niet-sublicentieerbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service. Deze licentie heeft als enig doel om jou gebruik te laten maken van de voordelen van de Service zoals beoogd door SportU en toegestaan op grond van deze Overeenkomst. Daarom ga je ermee akkoord om:

de Dienst of inhoud in de Dienst niet te gebruiken voor enige commerciële redenen zonder onze schriftelijke toestemming;

auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, of andere intellectuele eigendom, inhoud of gevoelige informatie die toegankelijk zijn via de Dienst, niet te kopiëren, aan te passen, over te dragen, afgeleide werken ervan te creëren, te gebruiken, of na te maken op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SportU;

niet te zeggen of te insinueren dat enige verklaringen die jij doet ondersteund worden door SportU;

geen robot, bot, spider, crawler, scraper, applicatie voor het vinden/zoeken van websites, proxy of ander(e) handmatig of automatisch apparaat, methode of proces te gebruiken om gegevens van de gebruikers te bekijken, op te halen of indexeren, ‘data te minen’, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Dienst of de inhoud ervan te reproduceren of omzeilen;

de Service niet te gebruiken op een wijze die de Service of de servers of netwerken die verbonden zijn aan de Service, kunnen onderbreken, verstoren of die een negatief effect erop kan hebben;

geen virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of anderszins de beveiliging van de Service aan te tasten;

geen kopteksten te manipuleren of anderszins identificatiemiddelen te manipuleren om de herkomst van informatie overgedragen aan of via de Dienst te verhullen;

geen deel van de Dienst zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SportU te ‘framen’ of te ‘spiegelen’;

geen metatags of code of andere apparaten te gebruiken die verwijzingen naar SportU of de Dienst (of een handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo of slogan van SportU) bevatten om iemand te verwijzen naar een andere website voor welk doeleinde dan ook;

geen enkel deel van de Dienst aan te passen, te wijzigen, in sublicentie te geven, te vertalen, te verkopen, reverse-engineering toe te passen, te ontcijferen, te decompileren of anderszins te demonteren, of anderen dit te laten doen;

geen applicaties van derden te gebruiken of ontwikkelen die werken met de Service of de Inhoud of informatie van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming;

de SportU applicatieprogrammeringsinterface niet te gebruiken, toegang daartoe te verkrijgen of te publiceren zonder onze schriftelijke toestemming;

de kwetsbaarheid van onze Service of welk systeem of netwerk dan ook niet te peilen, scannen of testen.

welke activiteit dan ook die deze Overeenkomst schendt niet aan te moedigen of te bevorderen.

Het Bedrijf kan een onderzoek instellen en juridische stappen ondernemen in reactie op illegale en/of onbevoegd gebruik van de Dienst, waaronder het opheffen van jouw account.

Van enige software die wij jou verstrekken mag je upgrades, updates of andere nieuwe functies automatisch downloaden of installeren. Je kunt deze automatische downloads via de instellingen van jouw apparaat aanpassen.

7. Rechten die jij aan SportU verleent.

Door een account te maken verleen je SportU een wereldwijd, overdraagbaar, sublicentieerbaar, royaltyvrij recht en een wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije licentie om informatie waarvoor jij ons de machtiging geeft om deze in te zien via Facebook, maar ook alle informatie die je post, uploadt, weergeeft of op een andere manier beschikbaar maakt (samen 'posten' genoemd) op de Service of aan andere gebruikers doorgeeft (samen 'Content' genoemd) te hosten, op te slaan, te gebruiken, te kopiëren, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te bewerken, te publiceren, te wijzigen en te verdelen. De licentie aan SportU op jouw Content is niet-exclusief, met uitzondering van afgeleide werken die gemaakt zijn via het gebruik van de Service. Op deze werken heeft SportU een exclusieve licentie. SportU heeft bijvoorbeeld een exclusieve licentie op schermafbeeldingen van de Service waarop jouw Content staat. Daarnaast geef jij SportU de machtiging om in jouw naam te handelen met betrekking tot inbreukmakend gebruik van jouw Content via de Service door andere gebruikers of derden, zodat SportU het gebruik van jouw Content buiten de Service kan voorkomen. Dit omvat uitdrukkelijk de bevoegdheid, maar niet de verplichting, om in jouw naam kennisgevingen te verzenden in overeenstemming met 7 U.S.C. § 512(c)(3) (d.i. de zogenaamde 'takedown notices' van de DMCA) indien jouw Content door derden buiten de Service wordt overgenomen en gebruikt. Je stemt ermee in dat alle Content die je plaatst en waarvoor jij ons machtigt deze op de Service te plaatsen, door andere gebruikers kan worden bekeken en door iedereen die de Service bezoekt of eraan deelneemt kan worden bekeken (waaronder mensen die gedeelde Content van andere SportU-gebruikers ontvangen).

Jij stemt ermee in dat alle informatie die je verstuurt na het aanmaken van jouw account, waaronder informatie verstuurd vanuit jouw Facebook-account, nauwkeurig en waar is en dat jij het recht hebt om de Inhoud te plaatsen op de Dienst en de licentie verleent aan SportU.

Jij begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij Inhoud die jij plaatst als onderdeel van een Dienst, kunnen controleren of beoordelen. Wij kunnen Inhoud die naar ons oordeel deze Overeenkomst schendt of de reputatie van de Dienst kan aantasten volledig of gedeeltelijk verwijderen.

Wanneer je contact hebt met onze support medewerkers, ga je ermee akkoord om respectvol en vriendelijk te zijn. Als wij vinden dat jouw gedrag tegenover een van onze support medewerkers of andere werknemers op welk moment dan ook dreigend of beledigend is, behouden we ons het recht voor om jouw account onmiddellijk op te heffen.

In ruil voor de toestemming van SportU om gebruik te mogen maken van de Service, ga je ermee akkoord dat wij, onze gelieerde bedrijven en onze derden advertenties kunnen plaatsen op de Service. Door het versturen van suggesties of feedback aan SportU over onze Service, ga je ermee akkoord dat SportU dergelijke feedback kan gebruiken of delen, voor welke doeleinden dan ook, zonder jou ervoor te vergoeden.

Houd er rekening mee dat SportU toegang heeft tot jouw accountinformatie en Inhoud en deze kan opslaan en onthullen indien dit wettelijk vereist is, door zijn overeenkomst met jou uit te voeren, of indien wij naar eer en geweten geloven dat dergelijke toegang, opslag en onthulling een legitiem belang dient, om: (i) te voldoen aan juridische procedures; (ii) de Overeenkomst uit te voeren; (iii) te reageren op beweringen dat enige Inhoud de rechten van derden schendt; (iv) te reageren op jouw verzoeken om klantenservice; of (v) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van het Bedrijf of een andere persoon te beschermen.

8. Gemeenschapsregels.

Door gebruik te maken van de Service, ga je ermee akkoord om:

de Dienst niet te gebruiken voor een toepassing die illegaal of verboden is op grond van deze Overeenkomst;

de Service niet te gebruiken voor schadelijke of misdadige doeleinden;

de Service niet te gebruiken om SportU schade te berokkenen;

onze Community-richtlijnen, die we af en toe bijwerken, niet te schenden;

gebruikers niet te spammen, om geld te vragen of te bedriegen;

geen persoon of entiteit te imiteren of afbeeldingen te plaatsen van een andere persoon zonder zijn of haar toestemming;

niemand te pesten, ‘stalken’, intimideren, aan te vallen, lastig te vallen, te mishandelen of belasteren;

geen Inhoud te plaatsen die iemands rechten schendt of daarop inbreuk maakt, waaronder rechten van publiciteit, privacy, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectuele eigendomsrecht of contractrecht;

geen Inhoud te plaatsen die aangemerkt kan worden als haatzaaiend, dreigend, seksueel expliciet of pornografisch, geweld aanspoort, of naaktheid of rauw of zinloos geweld bevat;

content te posten waarmee racisme, onverdraagzaamheid, haat of enige vorm van lichamelijke schade tegen een groep of individu wordt aangemoedigd;

niet om wachtwoorden te vragen voor welk doel dan ook, of persoonlijk identificeerbare informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere personen, of persoonlijke informatie van iemand anders te verspreiden zonder zijn of haar toestemming;

niet het account van een andere gebruiker te gebruiken, een account te delen met een andere gebruiker of meer dan één account te hebben;

geen andere account te gebruiken als we jouw account al hebben opgeheven, tenzij jij onze toestemming hebt;

SportU behoudt zich het recht voor om jouw account te onderzoeken en/of beëindigen zonder restitutie van enige aankopen in het geval jij een inbreuk hebt gepleegd op deze Overeenkomst, jij misbruik hebt gemaakt van de Service of je op een manier heeft gedragen die SportU als ongepast of onwettig beschouwt, waaronder acties of communicaties die plaatsvinden binnen of buiten de Service.

9. Inhoud van andere gebruikers.

Hoewel SportU zich het recht voorbehoudt om Inhoud die deze Overeenkomst schendt te beoordelen en verwijderen, is dergelijke inhoud de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker die deze Inhoud plaatst, en SportU kan niet garanderen dat alle Inhoud zal voldoen aan deze Overeenkomst. Indien je Inhoud op de Dienst ziet die deze Overeenkomst schendt, meld het dan binnen de Dienst of via onze contactgegevens onderaan de pagina.

10. Aankopen.

In het algemeen. Van tijd tot tijd kan SportU producten en diensten te koop aanbieden (‘in-app aankopen’) via iTunes, Google Play, facturatie van providers, directe facturatie van SportU of andere facturatie- en betaalplatforms goedgekeurd door SportU. Als je ervoor kiest om een in-app aankoop te doen, word je gevraagd om jouw aankoop te bevestigen bij de betreffende betalingsprovider en jouw betaalmethode (jouw kaart of een externe account zoals Google Play of iTunes) (jouw 'Betaalwijze') wordt in rekening gebracht voor de in-app aankoop tegen de prijzen die aan jou worden getoond voor de dienst(en) die jij hebt geselecteerd, evenals eventuele verkoop- of soortgelijke belastingen die kunnen worden opgelegd aan jouw betalingen, en jij machtigt SportU of de externe account, indien van toepassing, om jou bedragen in rekening te brengen.

Na elke betaling ontvang je een ontvangstbewijs per e-mail. Bezwaar tegen een reeds gemaakte betaling moet worden gericht aan de Klantenondersteuning als je rechtstreeks gefactureerd werd door SportU of de relevante externe account, zoals iTunes. Je kunt ook bezwaar aantekenen door contact op te nemen met jouw bank of betaalprovider, die meer informatie kan verstrekken over jouw rechten en over de toepasselijke tijdslimieten.

Je kunt je toestemming voor automatische betalingen per kaart op elk gewenst moment intrekken via SportU of de relevante externe account te gaan, maar houd er rekening mee dat je nog steeds verplicht bent om eventuele openstaande bedragen te betalen.

11. Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht.

Als je denkt dat jouw werk gekopieerd en geplaatst is op de Dienst op een manier die kan worden aangemerkt als inbreuk op het auteursrecht, dient je onze Auteursrecht functionaris via de supportafdeling de volgende informatie te verstrekken:

een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrechtelijke belang;

een beschrijving van het auteursrechtelijke werk waarop volgens jou inbreuk is gedaan;

een beschrijving van waar het materiaal waarop volgens jou inbreuk is gepleegd, te vinden is op de Dienst (een dergelijke beschrijving dient redelijkerwijs toereikend te zijn om ons in staat te stellen het vermeende inbreukmakende materiaal te vinden);

jouw contactgegevens, waaronder adres, telefoonnummer en e-mailadres;

een schriftelijke verklaring van jou dat je te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de auteursrechthebbende, zijn vertegenwoordiger of de wet; en

een verklaring van jou, afgegeven op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in jouw kennisgeving nauwkeurig is en dat jij de auteursrechthebbende of bevoegd bent om te handelen namens de auteursrechthebbende.

Een kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht dient te worden gegeven aan de Auteursrecht functionaris van het Bedrijf via het contactadres onderaan de pagina.

SportU zal de accounts van gebruikers die herhaaldelijk auteursrechten schenden, beëindigen.

12. Disclaimers.

SportU levert de dienst op een ‘as is’ en ‘as available’ basis en voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, en geeft geen garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, ten aanzien van de dienst (inclusief de hierin vervatte inhoud), inclusief, maar niet beperkt tot enige impliciete garanties van toereikende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. SportU verklaart of garandeert niet dat (a) de service ononderbroken, veilig en vrij van fouten zal zijn, (b) enige gebreken of fouten in de service hersteld zullen worden of (c) dat enige inhoud of informatie die je verkrijgt op of via de service nauwkeurig zal zijn.

SportU is niet verantwoordelijk voor enige inhoud die jij of een andere gebruiker of derde partij plaatst, verstuurt of ontvangt via de service. Enig materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen via het gebruik van de service wordt gebruikt naar jouw eigen goeddunken en op jouw eigen risico.

13. Diensten van derden.

De Dienst kan advertenties of promoties bevatten die worden aangeboden door derden en links naar andere websites of hulpbronnen. SportU is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of het gebrek aan beschikbaarheid) van dergelijke externe websites of hulpmiddelen. Indien je ervoor kiest om te communiceren met derden via onze Dienst, zullen de voorwaarden van een dergelijke partij hun relatie met jou beheersen. SportU is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden of handelingen van dergelijke partijen.

14. Beperking van aansprakelijkheid.

Voor zover toegestaan door het toepasselijk recht zullen SportU, haar partners, werknemers, licentiegevers of dienstverleners in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolg-, exemplaire, incidentele, bijzondere of punitieve schade, inclusief, zonder beperking, winstderving, hetzij direct of indirect opgelopen, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van: (i) jouw toegang tot of gebruik van of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de service, (ii) het gedrag of de inhoud van andere gebruikers of derde partijen op, via, of na gebruik van de service; of (iii) onbevoegde toegang, gebruik of aanpassing van jouw inhoud, zelfs indien SportU in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de samengevoegde aansprakelijk van SportU tegenover jou voor alle claims die betrekking hebben op de service, het betaalde bedrag, indien van toepassing, door jou aan SportU betaald voor de dienst gedurende het hebben van een account, overschrijden.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toe, zodoende zijn sommige of alle uitsluitingen en beperkingen in deze paragraaf mogelijk niet van toepassing op jou.

15. Arbitrage en geschillen.

Het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie is beschikbaar via http://ec.europa.eu/odr. SportU neemt niet deel aan procedures voor geschillenbeslechting via een arbitrage-instantie voor consumenten voor gebruikers die woonachtig zijn in de EU of de Europese Economische Ruimte. Het Nederlands Recht is van toepassing op onze Gebruiksvoorwaarden.

16. Vrijwaring door jou.

Jij gaat ermee akkoord om, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, SportU, onze partners, en hun en onze respectieve functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren en verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor enige en alle klachten, eisen, claims, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, waaronder advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit, of verband houdend met jouw toegang tot of gebruik van de Service, jouw Inhoud of jouw schending van deze Overeenkomst.

17. Volledige Overeenkomst; overig.

Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid, Veiligheidstips en enige voorwaarden die aan jou zijn bekendgemaakt en door jou zijn aanvaard bij het aanschaffen van aanvullende functies, producten of diensten die we op de Service aanbieden, bevat de volledige overeenkomst tussen jou en SportU omtrent het gebruik van de Service. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht, blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht. De tekortkoming van het Bedrijf in het uitvoeren of afdwingen van een recht of bepaling van deze Overeenkomst vormt geen afstandsverklaring van dergelijk(e) recht of bepaling. Jij gaat ermee akkoord dat jouw SportU account niet-overdraagbaar is en dat al jouw rechten op jouw account en de Inhoud ervan zullen vervallen na jouw overlijden. Geen agentschap, partnerschap, joint venture, zaakwaarnemer of andere speciale relatie of dienstverband wordt gevormd als gevolg van deze Overeenkomst en je mag geen verklaringen doen namens SportU of SportU op welke manier dan ook binden.

Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden, kun je contact met ons opnemen via:

SportU Benelux BV

Olympisch Stadion 24-28

1076 DE  Amsterdam   -   Nederland

Email: support@sportu.eu